Publisher Rates

Vui lòng xem bảng giá nhấp chuột của chúng tôi phía dưới. Thu nhập của bạn sẽ được tính nếu khách truy cập thỏa các điều kiện sau :

Nếu khách truy cập của bạn không thỏa các điều kiện trên, hệ thống của chúng tôi sẽ không tính và bạn sẽ mất thu nhập.

Mô tả gói / Quốc gia Nhận được mỗi 1000 lượt nhấp chuột
Desktop Mobile / Tablet
Greenland $9,5 $9,5
Iceland $7,0 $7,0
United States $5,0 $5,0
Australia $5,0 $5,0
United Kingdom $4,5 $4,5
Sweden $4,5 $4,5
Germany $4,2 $4,2
Denmark $4,2 $4,2
France $4,0 $4,0
Canada $4,0 $4,0
Norway $3,8 $3,8
United Arab Emirates $3,6 $3,6
Netherlands $3,5 $3,5
Việt Nam $3,0 $3,0
Spain $3,0 $3,0
Turkey $1,5 $1,5
Các Quốc gia khác $1,5 $1,5

Cổng thanh toán đang được hỗ trợ :

Tỷ giá đô la : 1$ = 21.000đ