[Sự kiện] Nhân dịp ra mắt ViLink Shortener

SỰ KIỆN MỪNG VILINK RA MẮT!

(Thời gian: từ 27/06/2020 đến 15h 25/07/2020)

Sự kiện 1: Mừng ra mắt

Sự kiện 2: Like và Share Fanpage

Thành viên tiến hành Like Share Fanpage. Sau đó Comment con số may mắn của mình từ 1 đến 99.
Vào các ngày sau, ViLink sẽ tiến hành tìm ra thành viên may mắn.

Lưu ý: Nhằm đảm bảo sự công bằng, con số may mắn sẽ dựa vào kết quả Xổ số TP.HCM (Giải 8) của các ngày đã nêu ở trên.

Điều kiện nhận thưởng:

  • Đã là thành viên của ViLink.
  • Đã Like và Share Fanpage ở chế độ công khai.
  • Chỉ chấp nhận bình luận đến 15 giờ cùng ngày mở thưởng đã nêu ở trên(Sau 15h xem như không hợp lệ)
  • Bình luận không được chỉnh sửa(edited)
  • Nếu có từ 2 thành viên trở lên có cùng kết quả dự đoán, thì thành viên có bình luận sớm nhất sẽ chiến thắng.

Sự kiện 3: (Sắp diễn ra)

Xuất bản trên: 14:42, 27/06/2020