Blog

Nhằm chào mừng sự kiện ViLink ra mắt, chúng tôi có các chương trình ưu đãi như sau cho tất cả thành viên.

Xuất bản trên: 14:42, 27/06/2020

ViLink Shortener hỗ trợ thanh toán qua Paypal và ngân hàng tại Việt Nam. Tất nhiên vì ViLink là của Việt Nam nên sẽ hỗ trợ phương thức thanh toán đơn giản nhất cho người dùng tại Việt Nam. Bạn sẽ không phải đau đầu, hoặc gặp phải rắc rối, khó khăn khi áp dụng các hình thức thanh toán phức tạp đối với các site, dịch vụ rút gọn khác như trước đây. Chỉ cần có tài khoản ATM là bạn có thể nhận được tiền.

Xuất bản trên: 07:56, 27/06/2020
  • Người dùng ẩn danh (chưa đăng ký thành viên) liên kết rút gọn sẽ không được tính, chỉ tính đối với thành viên đã đăng ký tài khoản.
  • Người truy cập xuất phát từ 1 địa chỉ IP trong 24 giờ
  • Người truy cập phải bật Javascript của trình duyệt
  • Người truy cập phải bật Cookies của trình duyệt
  • Người truy cập phải xem trang web ít nhất 5 giây (đã qua bước xác thực captcha)
Xuất bản trên: 07:54, 27/06/2020

Bạn có thể thực hiện yêu cầu rút tiền khi bạn đạt tối thiểu 10 USD

Xuất bản trên: 07:53, 27/06/2020

ViLink Shortener is a URL shortener that rewards the publishers of the shortened links by offering 50% of the advertising revenue.

Our members fall into two different categories, Publishers and Advertisers.

Xuất bản trên: 07:49, 27/06/2020

To be able to view an ViLink link and it's destination URL, we require that an advert shown.

We are an advertising network and our Publishers use this revenue in order to monetize their websites and provide their users with content.

Xuất bản trên: 07:45, 27/06/2020

To register in vilink please click the 'SIGN UP' button on our homepage:

Fill out the necessary information fields on the signup form and start short link & earning money.

It does not cost anything to join ViLink.Co as a publisher.

Xuất bản trên: 07:43, 27/06/2020

ViLink Shortener là website rút gọn link mới ra đời 2020 tại Việt Nam, có chức năng tương tự như các website rút gọn link khác. Nhưng ViLink có giao diện website bằng tiếng Việt cùng với việc trả tiền cho các click khá cao và thường có chương trình thưởng cho thành viên đó là những ưu điểm mà các dịch vụ rút gọn link khác không có.

 

Xuất bản trên: 13:33, 26/06/2020